Aleris-Hamlet Hospitaler Aalborg

Aleris-Hamlet Hospitaler Aalborg
Aleris-Hamlet Hospitaler Aalborg
Address:
Sofiendalsvej 97
9200
  Aalborg SV
Second Address:
  
Telefonnummer:
+45 36 37 27 50
Faxnummer:
+ 4536 37 27 51
Health Benefit Program

Sidst opdateret dato:
august 29, 2012
 
 
 
 

Sikkerhedsvurdering

Endnu ikke bedømt

 
 
 
 

Se rabataftaler

med forsikringsselskaber

 
 
 
 

Se ratings og bedøm

Samlet rating af behandling & ophold:
Ingen ratings
Samlet rating af resultat af behandling efter 4 måneder:
Ingen ratings

Generel information
Generel information
Hospitalets navn
Aleris-Hamlet Hospitaler Aalborg

Adresse
Sofiendalsvej 97

Postnummer
9200

By
Aalborg SV

Land
Danmark

Telefonnummer
+45 36 37 27 50

Akuttelefon udenfor åbningstid
-

Faxnummer
-

Emailadresse
aalborg@aleris-hamlet.dk

Hjemmeside
www.aleris.dk

Åbningstider
-

Besøgstider
-

Er der gratis parkeringspladser
Nej

Hvor langt væk ligger parkeringspladserne
-

Er der mulighed for offentlig transport
-

Fysiske forhold
Antal sengepladser


Mulighed for enestue


Faciliteter på sengestuen


Antal operationsstuer


Antal ambulatorierum


Hvilket udstyr til udredning findes på klinikken/hospitalet


Hvilket overvågningsudstyr har hospitalet/klinkken


Hospitalets/klinikkens størrelse, m2


Etager


Er der elevator


Er der adgang for kørestolsbrugere og dårligt gående


Ejerforhold og virksomhedsansvarlige læge(r)
Ejerforhold


Virksomhedsansvarlige læge(r)


Hospitalets/klinikkens etableringsår


Kontaktperson


Godkendelser og akkreditering
Er klinikken/hospitalet medlem af BPK - Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker i Danmark


Er klinikken/hospitalet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel


Operationer
Hospitalets/klinikkens vigtigste specialer - samt evt. ansvarlige læge(r)


Antal udførte operationer inden for de sidste 6 måneder - fordelt på specialerne


Sikkerhed og forebyggelse
Hospitalet/klinikken
Har hospitalet/klinikken en procedure i tilfælde af brand


Er personalet instrueret i brandslukning og løbende opdateret


Er brandalarmer og brandslukningsudstyr godkendt efter gældende lovgivning


Har klinikken/hospitalet en procedure i tilfælde af hjertestop


Er personalet instrueret i hjertestopbehandling og løbende opdateret ?


Har klinikken/hospitalet udstyr til behandling af hjertestop


Disse akutte blodprøver kan hospitalet/klinikken tage


Foreligger der en aftale med blodbank


Er der instruks ved akut overflytning til offentligt hospital


Operationsstuen
Infektionsforebyggelse på operationsstuer


Har operationsstuen godkendt nødstrømsanlæg


Udstyr der kontrolleres regelmæssigt


Hygiejne og infektionsforebyggelse
Har hospitalet/klinikken en maskine til sterilisation af instrumenter?


Sikrer klinikken/hospitalet, at maskinen til sterilisation af instrumenter fungerer korrekt?


Er der skyllerum


Personale grupper der varetager rengøring


Medicin
Sørger klinikken/hospitalet for sikker opbevaring og kontrol af medicin


Dokumenteres medicinadministration


Er der skriftlige retningslinier for brug af antibiotika


Er der skriftlige retningslinier for forebyggelse af blodpropper


Indberetninger
Indberettes utilsigtede hændelser


Patient forhold
Patientforløb
Foretages alle prøver før operationen på klinikken/hospitalet


Hvor finder eventuel genoptrænning sted


Har man som patient en fast læge tilknyttet


Patienttilfredshed
Gennemføres patienttilfredsheds-undersøgelser ?


Patientkost
Maden leveres fra


Har man som patient mulighed for at vælge individuel kost