Kiropraktorernepå Axeltorv

Kiropraktorernepå Axeltorv
Kiropraktorernepå Axeltorv
Address:
Axeltorv 8/2 tv
1609
  København V
Second Address:
  
Telefonnummer:
33 12 16 12
 
 
 
 

Se ratings og bedøm

Samlet rating af behandling & ophold:
(1)
Samlet rating af resultat af behandling efter 4 måneder:
(1)

Generel information
Stamdata
Klinikkens navn


Adresse1


Postnummer


By


Land


Telefonnummer


Faxnummer


Emailadresse


Hjemmeside


Åbningstider


Er der gratis parkeringspladser


Hvor langt væk ligger parkeringspladserne


Er der mulighed for offentlig transport


Har klinikken online booking?


Fysiske forhold
Hvor mange behandlerrum har klinikken?


Hvilket diagnostisk udstyr råder klinikken over?


Benytter klinikken el-terapi? Hvis ja hvilket udstyr råder klinikken da over?


Hvor stor er klinikken angivet i kvadratmeter?


Etager


Følgende handicap hensyn er taget


træningsfaciliteter
Har klinikken eget træningslokale/center?


Åbningstid for træningslokalet (kun relevant for klinikker med adgang til træningslokale)


Er der kiropraktor tilstede i træningslokalet?


Hvilke træningsmaskiner er træningslokalet udstyret med? (kun relevant for klinikker med adgang til træningslokale)


Hvilke holdtræningstilbud udbyder klinikken? (kun relevant hvis klinikken udbyder holdtræning)


Holdstørrelse


Instruktør på hold


Behandlingsmetoder
Hvilke behandlingsmetoder/koncepter arbejder kiropraktorerne udfra?


Hvilken behandling udbydes på klinikken?


Udbyder klinikken børnebehandling?


Udbyder klinikken virksomhedsordning?


Personale og uddannelses forhold
Ejerforhold


Antal ansatte kiropraktorer på klinikken?


Er de behandlende kiropraktorer mænd og/eller kvinder?


Er klinikken praktiksted for studerende?


Er der regler om løbende opkvalificering af klinikkens kiropraktorer? (er der krav til løbende deltagelse i kurser/seminarer/uddannelse etc)


Har kiropraktorene anden uddannelse med afsluttet eksamen? (Skriv kun relevante uddannelser med afsluttet eksamen)


Har klinikken ansat sekretær?


Har klinikken tilknyttet andet personale?


Kontaktperson


Kontrol og hygiejne
Klinikkens udstyr kontrolleres regelmæssigt


Røntgen apparaturets produktionsår


Ultralydsscannerens produktionsår


Klinikken rengøres


Egen læge informeres om behandlingsforløbet


Utilsigtede hændelser indberettes til forsikringselskab


Patient forhold
Patientinformation
Har klinikken overenskomst med den offentlige sygesikring?


Har klinikken direkte indrapportering til sygeforsikring "danmark"?


Klinikken tilbyder skriftligt materiale om behandling


Hvor ofte sker betaling af behandlingsforløb?


Hvilke betalingsmetoder kan benyttes på klinikken?


Anvendes elektronisk patientjournal


Reception og venteværelse er adskilt


Behandlerrum
Benytter klinikken sig af lukkede behandlingsrum?


Medbring klæde til behandlerbriks


Der er patient kapper til rådighed


Der er klimaanlæg i behandlerrummet


Har klinikken adgang til træningslokale?


Har klinikken omklædningsrum?


Venteværelset
Gratis forfriskninger


Særlige forhold til børn


Patienttilfredshed
Gennemføres patienttilfredsheds-undersøgelser ?


Gratis udlevering af