Nørmark Privathospital

Ortopædkirurgi
Nørmark Privathospital
Nørmark Privathospital
Address:
Baldersbækvej 5
2635
  Ishøj
Second Address:
  
Telefonnummer:
+45 36 49 87 00
Faxnummer:
+45 36 77 75 68
Health Benefit Program

Sidst opdateret dato:
januar 11, 2014
 
 
 
 

Sikkerhedsvurdering

Godkendt

 
 
 
 

Se rabataftaler

med forsikringsselskaber

 
 
 
 

Se ratings og bedøm

Samlet rating af behandling & ophold:
(366)
Samlet rating af resultat af behandling efter 4 måneder:
(6)

Landets største ortopædkirurgiske privathospital med speciale i ortopædkirurgi og billeddiagnostik. Hospitalet behandler årligt ca. 6.000 patienter.
Main Specialer
- Ultralyddiagnostik - Ortopædkirurgi
Generel information
Generel information
Hospitalets navn
Nørmark Privathospital

Adresse
Baldersbækvej 5

Postnummer
2635

By
Ishøj

Land
Danmark

Telefonnummer
+45 36 49 87 00

Akuttelefon udenfor åbningstid
+45 24 40 90 48

Faxnummer
+45 36 77 75 68

Emailadresse
info@normarkklinik.dk

Hjemmeside
www.normarkklinik.dk
www.nørmark.dk


Åbningstider
Klinikken er åben mandag til torsdag mellem 07.30 og 15.00 samt fredag mellem 07.30 og 14.30.

Besøgstider
Altid

Er der gratis parkeringspladser
Ja

Hvor langt væk ligger parkeringspladserne
Der er parkering lige ved døren.

Er der mulighed for offentlig transport
Bus 400S bringer dig fra Høje Tåstrup Station eller Ishøj Station på 5-8 minutter og standser lige på hjørnet af Baldersbækvej.

Fysiske forhold
Antal sengepladser
Vi har tre senge i opvågningen.

Vi har ingen sengestuer, da vi udelukkende har ambulante operationer.


Mulighed for enestue
Ej Relevant

Faciliteter på sengestuen


Antal operationsstuer
To

Antal ambulatorierum
Fem

Hvilket udstyr til udredning findes på klinikken/hospitalet
Gennemlyser, Røntgen, MR scanner , Ultralyd

Hvilket overvågningsudstyr har hospitalet/klinkken
BT, SAT-måler, Ekg

Hospitalets/klinikkens størrelse, m2
Hospitalet er pt. på 800 kvm. men vi er i gang med en udvidelse til 1500 kvm.

Etager
Hospitalet er i ét plan

Er der elevator
Nej

Er der adgang for kørestolsbrugere og dårligt gående
Ja

Ejerforhold og virksomhedsansvarlige læge(r)
Ejerforhold
Privatejet af speciallæge i ortopædkirurgi Finn Nørmark

Virksomhedsansvarlige læge(r)
Speciallæge i ortopædkirurgi Frank Faber

Hospitalets/klinikkens etableringsår
1997

Kontaktperson
Rigge Nørmark
rigge@rigge.dk
24409048


Godkendelser og akkreditering
Er klinikken/hospitalet medlem af BPK - Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker i Danmark
Ja

Er klinikken/hospitalet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel
Ja ( akkrediteringen skrider frem som planlagt )

Operationer
Hospitalets/klinikkens vigtigste specialer - samt evt. ansvarlige læge(r)
Ortopædkirurgi, Speciallæge Finn Nørmark
Radiologi, Speciallæge dr. med. Steen Karstrup
Anæstesi, Speciallæge FInn Erland Jensen


Antal udførte operationer inden for de sidste 6 måneder - fordelt på specialerne
1000 ortopædkirurgiske operationer fordelt på ca. 500 knæ, 200 hænder, 100 skuldre, 100 fødder og 100 diverse

Sikkerhed og forebyggelse
Hospitalet/klinikken
Har hospitalet/klinikken en procedure i tilfælde af brand
Ja

Er personalet instrueret i brandslukning og løbende opdateret
Ja

Er brandalarmer og brandslukningsudstyr godkendt efter gældende lovgivning
Ja

Har klinikken/hospitalet en procedure i tilfælde af hjertestop
Ja

Er personalet instrueret i hjertestopbehandling og løbende opdateret ?
Ja

Har klinikken/hospitalet udstyr til behandling af hjertestop
Ja

Disse akutte blodprøver kan hospitalet/klinikken tage
Hgb, BS, Elektrolytter, Andre

Foreligger der en aftale med blodbank
Ja ( Herlev Hospital )

Er der instruks ved akut overflytning til offentligt hospital
Ja

Operationsstuen
Infektionsforebyggelse på operationsstuer
Ingen

Har operationsstuen godkendt nødstrømsanlæg
Ja

Udstyr der kontrolleres regelmæssigt
Nødanlæg, Anæstesiudstyr, Medicoteknisk udstyr, Diagnostiske udstyr, Ilt, Vacuum, Trykluft

Hygiejne og infektionsforebyggelse
Har hospitalet/klinikken en maskine til sterilisation af instrumenter?
Ja

Sikrer klinikken/hospitalet, at maskinen til sterilisation af instrumenter fungerer korrekt?
Ja

Er der skyllerum
Deles mellem flere operationsstuer

Personale grupper der varetager rengøring
Sengeafdelingen: Sygeplejersker, Sengeafdelingen: Uddannet rengøringspersonale, Sengeafdelingen: Rengøringspersonale, Operationsstuen: Sygeplejersker, Operationsstuen: Uddannet rengøringspersonale ( )

Medicin
Sørger klinikken/hospitalet for sikker opbevaring og kontrol af medicin
Ja

Dokumenteres medicinadministration
Ja

Er der skriftlige retningslinier for brug af antibiotika
Ja

Er der skriftlige retningslinier for forebyggelse af blodpropper
Ej relevant

Indberetninger
Indberettes utilsigtede hændelser
Ja

Patient forhold
Patientforløb
Foretages alle prøver før operationen på klinikken/hospitalet
Ja

Hvor finder eventuel genoptrænning sted
På privatklinikken/hospitalet

Har man som patient en fast læge tilknyttet
Ja

Patienttilfredshed
Gennemføres patienttilfredsheds-undersøgelser ?
Ja

Patientkost
Maden leveres fra
Eget køkken

Har man som patient mulighed for at vælge individuel kost
Ja