Klinik for Fysioterapi, Hvalsø

Klinik for Fysioterapi, Hvalsø
Klinik for Fysioterapi, Hvalsø
Address:
Hovedgaden 32
4330
  Hvalsø
Second Address:
  
Telefonnummer:
46409286
 
 
 
 

Se ratings og bedøm

Samlet rating af behandling & ophold:
Ingen ratings
Samlet rating af resultat af behandling efter 4 måneder:
Ingen ratings

Generel information
Stamdata
Klinikkens navn


Adresse1


Postnummer


By


Land


Telefonnummer


Faxnummer


Emailadresse


Hjemmeside


Åbningstider


Er der gratis parkeringspladser


Hvor langt væk ligger parkeringspladserne


Er der mulighed for offentlig transport


Har klinikken online booking?


Fysiske forhold
Hvor mange behandlerrum har klinikken?


Hvilket diagnostisk udstyr råder klinikken over?


Benytter klinikken el-terapi? Hvis ja hvilket udstyr råder klinikken da over?


Hvor stor er klinikken angivet i kvadratmeter?


Etager


Følgende handicap hensyn er taget


Træningsfaciliteter
Har klinikken eget træningslokale/center?


Åbningstid for træningslokalet (kun relevant for klinikker med adgang til træningslokale)


Er der fysioterapeut tilstede i træningslokalet?


Hvilke træningsmaskiner er træningslokalet udstyret med? (kun relevant for klinikker med adgang til træningslokale)


Hvilke holdtræningstilbud udbyder klinikken? (kun relevant hvis klinikken udbyder holdtræning)


Holdstørrelse


Instruktør på hold


Behandlingsmetoder
Udbyder klinikken varmtvandstræning?


Er der mulighed for hjemmebehandling?


Udbyder klinikken virksomhedsordning?


Udbyder klinikken børnebehandling?


Hvilke behandlingsmetoder/koncepter arbejder fysioterapeuterne udfra?


Hvilken behandling udbydes på klinikken?


Personale og uddannelses forhold
Ejerforhold


Antal ansatte fysioterapeuter på klinikken?


Er de behandlende fysioterapeuter mænd og/eller kvinder?


Er klinikken praktiksted for studerende?


Er der regler om løbende opkvalificering af klinikkens fysioterapeuter? (er der krav til løbende deltagelse i kurser/seminarer/uddannelse etc)


Har fysioterapeuterne anden uddannelse med afsluttet eksamen? (Skriv kun relevante uddannelser med afsluttet eksamen)


Har klinikken ansat sekretær?


Har klinikken online booking?


Har klinikken tilknyttet andet personale?


Klinikkens etableringsår


Kontaktperson


Kontrol og hygiejne
Utilsigtede hændelser indberettes til forsikringselskab


Egen læge informeres om behandlingsforløbet


Klinikken rengøres


Klinikkens udstyr kontrolleres regelmæssigt


Ultralydsscannerens produktionsår


Patient forhold
Patientinformation
Har klinikken overenskomst med den offentlige sygesikring?


Har klinikken direkte indrapportering til sygeforsikring "danmark"?


Klinikken tilbyder skriftligt materiale om behandling


Hvor ofte sker betaling af behandlingsforløb?


Hvilke betalingsmetoder kan benyttes på klinikken?


Anvendes elektronisk patientjournal


Reception og venteværelse er adskilt


Behandlerrum
Benytter klinikken sig af lukkede behandlingsrum?


Medbring klæde til behandlerbriks


Der er klimaanlæg i behandlerrummet


Har klinikken adgang til træningslokale?


Har klinikken omklædningsrum?


Venteværelse
Gratis forfriskninger


Særlige forhold til børn


Patienttilfredshed
Gennemføres patienttilfredsheds-undersøgelser ?


Gratis udlevering af