Aleris-Hamlet Hospitaler København

Aleris-Hamlet Hospitaler København
Aleris-Hamlet Hospitaler København
Address:
Gyngemose Parkvej 66
2860
  Søborg
Second Address:
  
Region Hovedstaden
Telefonnummer:
+45 3817 0700
Health Benefit Program

Sidst opdateret dato:
august 19, 2016
 
 
 
 

Sikkerhedsvurdering

Godkendt

 
 
 
 

Se rabataftaler

med forsikringsselskaber

 
 
 
 

Se ratings og bedøm

Samlet rating af behandling & ophold:
(4)
Samlet rating af resultat af behandling efter 4 måneder:
(1)

Privathospitalet Hamlet - i sikre hænder Døgnhospital – vi er her for dig døgnet rundt Intensiv overvågning - din tryghed som nyopereret patient Speciallæge i døgnvagt - optimal sikkerhed dag og nat
Generel information
Generel information
Hospitalets navn
Aleris-Hamlet Hospitaler København

Adresse
Gyngemose Parkvej 66

Postnummer
2860

By
Søborg

Land
DK

Telefonnummer
+45 3817 0700

Akuttelefon udenfor åbningstid


Faxnummer
Telefax Frederiksberg (+45) 3817 0530
Telefax Søborg (+45) 3817 0751
Telefax Billeddiagnostik (+45) 3817 0425


Emailadresse
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Hjemmeside
www.aleris.dk

Åbningstider
Hospitalet er døgnåbent

Reception åbning:

Frederiksberg:
Mandag - fredag kl. 06.45 - 19.00
Lørdag kl. 09.00 - 13.00
Søndag lukket

Søborg:
Mandag - torsdag kl. 06.45 - 20.00
Fredag kl. 06.45 - 15.30
Weekenden lukket

Ved henvendelse til sengeafdelingen uden for åbningstid benyttes dørklokken ved hovedindgangen


Besøgstider
Fri besøgstid

Er der gratis parkeringspladser
Ja

Hvor langt væk ligger parkeringspladserne
Lige foran hospitalet

Er der mulighed for offentlig transport
Søborg: Med S-tog : Stå af på Husum Station og herfra bus 166 eller 200S Med bus : Bus linier 67, 166 eller 200S

Fysiske forhold
Antal sengepladser
Søborg: 28 sengepladser 9 monitorerede opvågningspladser

Mulighed for enestue
Ja

Faciliteter på sengestuen
Håndvask, Toilet, Bad, Tv, Vindue der kan åbnes, Telefon, Elevationsseng, Internetadgang, Trådløst internet

Antal operationsstuer
Søborg: 5 operationsstuer

Antal ambulatorierum
Søborg: 14 ambulatorierum 2 endoskopistuer

Hvilket udstyr til udredning findes på klinikken/hospitalet


Hvilket overvågningsudstyr har hospitalet/klinkken


Hospitalets/klinikkens størrelse, m2
Søborg 8000 kvm

Etager
Søborg: 2 etager

Er der elevator
Ja

Er der adgang for kørestolsbrugere og dårligt gående


Ejerforhold og virksomhedsansvarlige læge(r)
Ejerforhold
Aktieselskab

Virksomhedsansvarlige læge(r)
Frederiksberg:
Overlæge Jørgen Lund

Søborg:
Overlæge Ole Mazur Hendriksen


Hospitalets/klinikkens etableringsår
1994

Kontaktperson
Birgitte Hoffmann
mail: bih@hamlet.dk
tlf: 3817 0439


Godkendelser og akkreditering
Er klinikken/hospitalet medlem af BPK - Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker i Danmark


Er klinikken/hospitalet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel
Nej ( Er ISO 9001:2008 certificeret )

Operationer
Hospitalets/klinikkens vigtigste specialer - samt evt. ansvarlige læge(r)
Brystkirurgi: Overlæge Dan Kryh
Fedmekirurgi: Overlæge Mikael Støckel
Fod- og ankelkirurgi: Overlæge Michael Stage Pedersen
Gynækologi: Overlæge Lars Meinert Jensen
Hofte- og knækirurgi: Overlæge Kim Pagh Sperling og overlæge Snorre Læssøe Stephensen
Idrætskirurgi: Overlæge Marianne Backer og overlæge Lars Konradsen
Nedre mave-tarm kirurgi: Overlæge Ole Ø. Rasmussen og overlæge Carl Frederik Nagell
Plastikkirurgi: Overlæge Andreas Printzlau og overlæge Flemming Lauridsen
Rygkirurgi: Overlæge Tim Toftgaard og overlæge Karsten Thomsen
Skulder-, albue- og håndkirurgi: Overlæge Claus Hjorth Jensen
Urologi: Overlæge Jesper Schou og overlæge Henrik Willumsen
Øjenkirurgi: Overlæge Jannik Boberg-Ans
Øre-, næse- og halskirurgi: Overlæge Sven Holm-Jensen og overlæge Birgit Claudia Becker
Øvre mave-tarm kirurgi: Overlæge Poul Juul

Billeddiagnostik: Overlæge Vibeke Brøndum
Børnesygdomme: Overlæge Hanne Hove
Hudsygdomme: Overlæge Kaare Weismann
Helbredsundersøgelser: Overlæge Mogens Bahnsen
Medicinske sygdomme: Overlæge Mogens Bahnsen
Neurologi: Overlæge Jens B. Feilberg
Reumatologi: Overlæge Andreas Hartkopp og overlæge Anne Petri


Antal udførte operationer inden for de sidste 6 måneder - fordelt på specialerne
Brystkirurgi: 34 operationer
Fedmekirurgi: 333 operationer
Fod- og ankelkirurgi: 275 operationer
Gynækologi: 315 operationer
Hofte- og knækirurgi: 498 operationer
Idrætskirurgi: 452 operationer
Nedre mave-tarm kirurgi: 151 operationer
Plastikkirurgi: 320 operationer
Rygkirurgi: 454 operationer
Skulder-, albue- og håndkirurgi: 358 operationer
Urologi: 339 operationer
Øjenkirurgi: 745 operationer
Øre-, næse- og halskirurgi: 556 operationer
Øvre mave-tarm kirurgi: 398 operationer


Sikkerhed og forebyggelse
Hospitalet/klinikken
Har hospitalet/klinikken en procedure i tilfælde af brand
Ja

Er personalet instrueret i brandslukning og løbende opdateret
Ja

Er brandalarmer og brandslukningsudstyr godkendt efter gældende lovgivning
Ja

Har klinikken/hospitalet en procedure i tilfælde af hjertestop
Ja

Er personalet instrueret i hjertestopbehandling og løbende opdateret ?
Ja

Har klinikken/hospitalet udstyr til behandling af hjertestop
Ja

Disse akutte blodprøver kan hospitalet/klinikken tage
Hgb, BS, Elektrolytter, Andre

Foreligger der en aftale med blodbank
Ja ( Herlev RH )

Er der instruks ved akut overflytning til offentligt hospital
Ja

Operationsstuen
Infektionsforebyggelse på operationsstuer


Har operationsstuen godkendt nødstrømsanlæg
Ja

Udstyr der kontrolleres regelmæssigt
Nødanlæg, Anæstesiudstyr, Medicoteknisk udstyr, Diagnostiske udstyr, Ilt, Vacuum, Trykluft

Hygiejne og infektionsforebyggelse
Har hospitalet/klinikken en maskine til sterilisation af instrumenter?
Ja

Sikrer klinikken/hospitalet, at maskinen til sterilisation af instrumenter fungerer korrekt?
Ja

Er der skyllerum
Deles mellem flere operationsstuer

Personale grupper der varetager rengøring
Sengeafdelingen: Uddannet rengøringspersonale ( )

Medicin
Sørger klinikken/hospitalet for sikker opbevaring og kontrol af medicin
Ja

Dokumenteres medicinadministration
Ja

Er der skriftlige retningslinier for brug af antibiotika
Ja

Er der skriftlige retningslinier for forebyggelse af blodpropper
Ja

Indberetninger
Indberettes utilsigtede hændelser
Ja

Patient forhold
Patientforløb
Foretages alle prøver før operationen på klinikken/hospitalet
Ja ( Standart prøver gør )

Hvor finder eventuel genoptrænning sted


Har man som patient en fast læge tilknyttet
Ja

Patienttilfredshed
Gennemføres patienttilfredsheds-undersøgelser ?
Ja

Patientkost
Maden leveres fra
Eget køkken

Har man som patient mulighed for at vælge individuel kost
Ja